صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه دانشجوياني كه در نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398 با مهماني آنها در دانشگاه علوم پزشكي تهران موافقت شده است

قابل توجه دانشجوياني كه در نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398 با مهماني آنها در دانشگاه علوم پزشكي تهران موافقت شده است

1398/07/10
با سلام و آرزوي موفقيت،
دانشجوياني كه با ميهماني آنها در نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398 در دانشگاه علوم پزشكي تهران موافقت گرديده؛ لكن تاكنون موفق به دريافت شماره دانشجويي نشده اند يا شماره دانشجويي آنها تمديد نشده مي¬توانند از روز شنبه سيزدهم مهرماه 1398 لغايت پايان وقت روز دوشنبه مورخ پاتزدهم مهرماه 1398 با مراجعه به سايت https://sipad.tums.ac.ir/fromguest و اسكن مدارك مشروحه ذيل نسبت به ثبت نام و دريافت شماره دانشجويي خود اقدام نمايند.
1-فرم ميهمان صادر شده توسط دانشگاه مبداء
2- تمام صفحات شناسنامه
3-كارت ملي(پشت و رو)
4-عكس
تذكر:
-جهت آگاهي از تكميل بودن و تاييد مدارك ضروري است مجددا" بعد از يك روز كاري به سايت مراجعه و شماره دانشجويي خود را مشاهده نماييد.
در صورت مشاهده پيام مدارك ناقص مي باشد سريعا" نسبت به رفع نقص اقدام نماييد-
بديهي است در غير اينصورت شماره دانشجويي براي شما صادر نخواهد شد.-
-دانشجوياني كه نيمسال قبل در اين دانشگاه مهمان بوده اند و داراي شماره دانشجويي مي¬باشند.نيازي به اسكن مدارك نمي¬باشد؛ صرفا تكميل فرم جهت فعال نمودن شماره دانشجويي الزامي است.