صفحات خاص » اطلاعيه ها » كليد نهايي سوالات پس از اعتراضات آزمون‌هاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و آزمون جامع پيش كارورزي شهريور ماه 1398

كليد نهايي سوالات پس از اعتراضات آزمون‌هاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و آزمون جامع پيش كارورزي شهريور ماه 1398

1398/06/24