صفحات خاص » اطلاعيه ها » سامانه ثبت اعتراض به سوالات آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و آزمون جامع پيش كارورزي شهريور ماه 1398

سامانه ثبت اعتراض به سوالات آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و آزمون جامع پيش كارورزي شهريور ماه 1398

كميته آموزشي قطب 10 كشوري با هدف ارتقاء كيفيت سوالات و بهبود روند اجراي آزمونها، پذيراي اعتراضاتي است كه در قالب مشخصي ارسال مي­گردد، تا كار رسيدگي با سرعت و دقت بيشتري انجام گيرد.

داوطلبان مي‌بايست پس از اعلام كليد اوليه آزمون در ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه 1398، اعتراضات خود را به صورت اينترنتي در قالب فرم زير كه در شبكه اينترنت قرار گرفته است، حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ شانزدهم شهريور 1398 ارسال نمايند.

لذا اعتراضاتي كه به هر شكل خارج از اين فرم يا بعد از زمان تعيين شده به اين مركز ارسال گردد مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.

 

تذكر مهم: صرفاً اعتراضاتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه در فرصت زماني تعيين شده ارسال شود و بعد از تاريخ مذكور به هيچ عنوان اعتراضات بررسي نخواهد شد.

لطفا جهت ورود به سامانه ثبت اعتراض به سوالات آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و آزمون جامع پيش كارورزي شهريور ماه 1398 از ساعت شانزده روز پنج شنبه  13 شهريور 1398 تا ساعت شانزده روز شنبه شانزدهم شهريور  ماه 1398  اينجا را كليك نماييد و شماره داوطلبي خود را به عنوان نام كاربري و كد ملي را به عنوان رمز عبور وارد نماييد.