صفحات خاص » اطلاعيه ها » در سال تحصيلي جديد، دانشگاه علوم پزشكي تهران برنامه‌اي براي ثبت‌نام از دانشجويان انتقالي از خارج از كشور ندارد.

در سال تحصيلي جديد، دانشگاه علوم پزشكي تهران برنامه‌اي براي ثبت‌نام از دانشجويان انتقالي از خارج از كشور ندارد.


 

در سال تحصيلي جديد، دانشگاه علوم پزشكي تهران برنامه‌اي براي ثبت‌نام از دانشجويان انتقالي از خارج ندارد.
دكتر سهراب پور معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران اعلام كرد: در سال تحصيلي جديد اين دانشگاه برنامه‌اي براي ثبت‌نام از دانشجويان انتقالي از خارج ندارد.
دكتر سهراب پور در گفتگو با روابط عمومي معاونت آموزشي گفت: در سال گذشته دانشگاه علوم پزشكي تهران با تعيين معيارهاي علمي، از ميان دانشجويان واجد شرايط انتقالي از خارج به داخل، درمجموع 2 نفر در رشته پزشكي، 3 نفر در رشته داروسازي و 33 نفر در رشته دندانپزشكي را كه بالاترين امتياز را داشتند جذب كرد. وي افزود: سياست دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال جاري عدم پذيرش تعداد بيشتري از اين دانشجويان است. طبيعتاً اين عزيزان مي‌توانند در ساير دانشگاه‌هاي متقاضي كه تعدادشان هم كم نيست ثبت‌نام نمايند.
دكتر سهراب پور در بخش ديگري از سخنانش گفت: يك اصل را نبايد فراموش كرد و آن اين‌كه صندلي‌هاي دانشگاه برتر كشور بايد به برترين استعدادهاي كشور اختصاص يابند. طي سال‌هاي گذشته، به‌تدريج دوره‌هاي شهريه پرداز پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي از دانشگاه علوم پزشكي تهران برچيده شده است، به‌طوري‌كه از مهرماه 98 هيچ دانشجوي جديد شهريه پردازي در دانشگاه در اين سه رشته نخواهيم داشت. ما در دانشگاه علوم پزشكي تهران معتقديم صرفاً براي كسب درآمد نبايد صندلي‌هاي دانشگاه را به دانشجويان شهريه پرداز اختصاص داد. صندلي‌هاي دانشگاه ما بايد به استعدادهاي برتر كشور اختصاص يابند حتي اگر از حداقل امكانات مالي برخورد باشند و اين مصداق عيني عدالت آموزشي است.
وي گفت: پرديس دانشگاه در اساس براي كسب درآمد ايجاد نشده است. پرديس، جايگاه جذب دانشجوي خارجي است. خوشبختانه دانشگاه علوم پزشكي تهران در طول يك دهه گذشته مسير افتخارآميزي را در جذب دانشجوي خارجي طي كرده است. در حال حاضر حدود 780 دانشجوي خارجي از 41 كشور و پنج قاره جهان در دانشگاه ما تحصيل مي‌كنند. اين در حالي است كه تاكنون 185 دانشجوي خارجي از دانشگاه علوم پزشكي تهران فارغ‌التحصيل شده و بسياري از آن‌ها به كشورهاي خود بازگشته‌اند و در بالاترين سطح علمي و اجرايي در كشور خود در حال ارائه خدمت هستند.
دكتر سهراب پور ادامه داد: ما مصمم هستيم از تمام ظرفيت دانشگاه براي جذب دانشجويان خارجي بيشتر در پرديس‌هاي دانشگاه استفاده كنيم و اميدواريم روزي را ببينيم كه تمام ظرفيت پرديس‌هاي دانشگاه با دانشجويان خارجي پرشده باشد. تا آن زمان باآنكه از سوي وزارت بهداشت اجازه داريم، بنا برگرفتن دانشجوي شهريه پرداز نداريم و حتي‌الامكان ظرفيت خالي را با دانشجويان غير شهريه پرداز پر خواهيم كرد.