صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه داوطلبان مرحله دوم آزمون دوره دكتري تخصصي دانشكده پزشكي

قابل توجه داوطلبان مرحله دوم آزمون دوره دكتري تخصصي دانشكده پزشكي

قابل توجه داوطلبان مرحله دوم آزمون دوره دكتري تخصصي دانشكده پزشكي

داوطلب گرامي به دليل هماهنگي  هاي لازم و بسته شدن درب ها كليه داوطلبين بايد نيم ساعت قبل از شروع مصاحبه در محل حضور داشته باشند.