صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه داوطلبان مرحله دوم آزمون دوره دكتري تخصصي رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشكده بهداشت

قابل توجه داوطلبان مرحله دوم آزمون دوره دكتري تخصصي رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشكده بهداشت

1398/05/28
داوطلبان مرحله دوم آزمون دوره دكتري تخصصي رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در دو نوبت صبح و عصر در تاريخ چهارم شهريورماه 1398، بر اساس حروف الفبا از شماره يك تا بيست و ششم ( الف تا پايان حرف ش) در نوبت صبح و از شماره بيست و هفتم تا آخر ( از حرف ع تا آخر) در نوبت عصر براي مصاحبه مراجعه نمايند. لازم است داوطلبين آزمون  نوبت صبح و بعداز ظهر به ترتيب راس ساعت 7:30 و 13:30 در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند.