صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه دانشجويان متقاضي ترم تابستان سال 98 مقطع دكتري عمومي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي

قابل توجه دانشجويان متقاضي ترم تابستان سال 98 مقطع دكتري عمومي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي

1398/03/05
با عنايت به بخشنامه شماره 660/500/د مورخ 1398/02/23 اين دانشگاه در نظر دارد براي دانشجويان متقاضي رشته هاي پزشكي، دندنپزشكي و داروسازي طبق جدول عناوين دروس ذيل ترم تابستان برگزار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ يكم تير ماه 1398 لغايت دهم تير ماه 1398 از طريق آدرس الكترونيكي  http://mizekhedmat.tums.ac.ir نسبت به ارسال معرفي نامه رسمي عكس دار صادر شده توسط آموزش دانشگاه مبداء به انضمام تصوير كارت ملي خود اقدام نمايند. بديهي است درخواست هايي كه پس از اتمام بازه زماني ارسال گردد قابل بررسي نخواهد بود.

جهت دريافت جدول دروس ارائه شده در ترم تابستان سال تحصيلي 98-1397 اينجا كليك نماييد.