صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تكميلي تخصصي (فلوشيپ) دندانپزشكي سال تحصيلي 98-1397

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تكميلي تخصصي (فلوشيپ) دندانپزشكي سال تحصيلي 98-1397

1397/08/12
باسلام و آرزوي توفيق الهي 

پذيرفته شدگان محترم مقتضي است از تاريخ  چهاردهم آبان ماه 1397  لغايت بيست و يكم آبان ماه 1397 براي تكميل فرم ها و مدارك ثبت نا‌مي زير با وارد نمودن كدملي به عنوان كد كاربري و  شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور به نشاني سايت ثبت نامي‌ https://sipad.tums.ac.ir/stdnew  مراجعه و نسبت به ا‌سكن مدارك زير و ثبت نام اينترنتي اقدام فرمايند. لازم به ذكر است بازه زماني ثبت نام تمديد نخواهد شد و عدم ثبت نام در بازه زماني تعيين شده به منزله انصراف تلقي خواهد شد.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتي: 
1-اسكن  شناسنامه (تمام صفحات) كارت ملي وعكس (3*4 (عكس 3*4 با فرمت JPEG  وحجم كمترازKB 50))
2- اسكن  گواهي مبني بر داشتن دانشنامه تخصصي(بورد)
3-اسكن گواهي دال بر اتمام تعهدات قانوني
4-اسكن  نامه محل استخدام مبني بر موافقت بدون قيدوشرط با ادامه تحصيل ازسوي بالاترين مقام سازمان مربوطه (لازم به ذكراست مستخدمين رسمي وپيماني ملزم به اسكن مدرك فوق مي باشند)
5- اسكن كارت پايان يا معافيت ازخدمت نظام وظيفه براي آقايان به صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از مراكز پليس + 10 
6-اسكن حكم ماموريت آموزشي يامرخصي بدون حقوق براي پذيرفته شدگاني كه دراستخدام رسمي،پيماني وزراتخانه ها ،سازمانها ونهادهاو... مي باشند.
7- تصوير پروانه دائم 
8- پرداخت شهريه به صورت اينترنتي از طريق سايت ثبت نامي