صفحات خاص » اطلاعيه ها » تاريخ ويرايش مدارك ثبت نامي دستياران مقاطع تخصصي و فوق تخصصي ورودي هاي مهر 97

تاريخ ويرايش مدارك ثبت نامي دستياران مقاطع تخصصي و فوق تخصصي ورودي هاي مهر 97

1397/08/02
سايت ثبت نامي دستياران مقاطع تخصصي و فوق تخصصي از تاريخ پنجم آبان ماه 1397  لغايت پانزدهم آبان ماه 1397 جهت تكميل و ويرايش، باز مي باشد و دستياراني كه هنوز موفق به تكميل ثبت نام نشده اند، در بازه زماني فوق الذكر نسبت به تكميل مدارك ثبت نام و اخذ تاييديه نهايي اقدام نمايند؛ در غير اينصورت از حضورشان در مراكز آموزشي تابعه جلوگيري خواهد شد.