صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره تكميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي سال تحصيلي 98-97

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره تكميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي سال تحصيلي 98-97

1397/07/17
باسلام و عرض ادب و احترام و تبريك بمناسبت قبولي شما داوطلب گرامي 
خواهشمند است از تاريخ  هفدهم مهر ماه 1397  لغايت بيست و دوم مهر ماه 1397 براي تكميل فرم ها و مدارك ثبت نا‌مي بشرح ذيل با وارد نمودن كدملي به عنوان كد كاربري و رمز عبور به نشاني سايت ثبت نامي‌https://sipad.tums.ac.ir/stdnew  مراجعه و نسبت به ا‌سكن مدارك و ثبت نام اينترنتي اقدام فرمايند. لازم به ذكر است به دليل تداخل ثبت نام از پذيرفته شدگان ساير مقاطع در شهريورماه بازه زماني اعلام شده براي ثبت نام تمديد نخواهد شد. عدم تكميل مدارك و تائيد نهايي ثبت نام در موعد مقرر بمنزله انصراف تلقي و مراتب به وزارت متبوع اعلام خواهد شد.ضمناًشروع دوره از نيمسال اول 98/97 مي باشد.
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتي:
 مدارك مورد نياز جهت ثبت نام كه توسط پذيرفته‌شدگان ارائه مي‌شود:
1- عكس 3*4  عكس 3*4 با فرمت JPEG  وحجم كمترازKB 32
2- اسكن شناسنامه
3- اسكن كارت ملي
4- اسكن مدارك نشان دهنده وضعيت سهميه، جهت استفاده كنندگان از سهميه رزمندگان، ايثارگران، همسر و فرزند شاهد، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانبازان، فرزند و همسر جانباز، فرزند و همسر مفقودالاثر. (كارت رزمندگي يا ايثارگري، نامه ستاد شاهد و ...). 
5- اسكن دانشنامه دكتري تخصصي (Ph.D) و يا تخصص.
تذكر:  بر اساس آيين نامه جلوگيري از تقلب و تخلف در آزمون، در صورت اثبات عدم صحت مدارك ارسالي توسط داوطلب و هر گونه تقلب در كليه مراحل آزمون، در هر زمان از تحصيل، از ادامه تحصيل داوطلب ممانعت به عمل آمده و طيق مقررات عمل خواهد شد.
6- تكميل و اسكن فرم ثبت نامي 
7- ارائه نامه از محل استخدام مبني بر موافقت بدون قيدوشرط با ادامه تحصيل از سوي بالاترين مقام سازمان. (لازم به ذكراست مستخدمين رسمي و پيماني ملزم به اسكن مدرك فوق مي باشند)
8- تصوير كارت پايان يا معافيت ازخدمت نظام وظيفه براي آقايان به صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از مراكز پليس + 10 
9- تصوير گواهي پايان يا معافيت و يا ترخيص از لايحه طرح نيروي انساني
10- گواهي تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان (درصورت اخذ مدرك مذكور)
11- رونوشت حكم ماموريت آموزشي يامرخصي بدون حقوق براي پذيرفته شدگاني كه دراستخدام رسمي و يا پيماني وزراتخانه ها، سازمانها و نهادها و... مي باشند.(درصورت آماده نبودن درحين ارائه اصل مدارك تحويل گردد)
توجه:
الف: جهت آگاهي از تكميل بودن وتائيد مدارك ضروري است مجددا" حداكثر بعد از48  ساعت به سايت مراجعه تا پيام ثبت نام انجام شد را مشاهده و رسيد تاييديه ثبت نام موقت را جهت ثبت نام حضوري در دانشكده پرينت فرمايد.
ب: درصورت مشاهده پيام مدارك ناقص مي باشد لطفاً سريعا" نسبت به رفع نقص اقدام فرمائيد.
ج: براي دريافت كارت دانشجوئي پس از صدور كارت آن به نشانيvsca.tums.ac.ir  مراجعه فرماييد.
د: براي تكميل فرم هاي برسي صلاحيت عموي (گزينش  PhD) به سايت Sajed.tums.ac.ir  مراجعه فرماييد.
تاريخ ثبت نام حضوري
تاريخ ثبت نام حضوري جهت تحويل اصل مدارك از روز بيست و سوم مهر ماه 1397  لغايت بيست و پنجم مهر ماه 1397 مي‌باشد. لطفاً پذيرفته شدگان با در دست داشتن اصل مدارك و پرينت ثبت نام تاييد شده و تاييديه گزينش به دانشكده محل پذيرش مراجعه فرمايند.
توجه: مراجعه حضوري دانشجويان شاهد و ايثارگر اعم از افرادي كه با سهميه و يا غير سهميه قبول‌ شده‌اند به واحد مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت ارائه‌ي اصل مدارك ايثارگري و تكميل مراحل ثبت‌نام الزامي است.
شماره هاي تماس ضروري
ضمناً در صورت بروز هرگونه سوال درخصوص مدارك ثبت نامي و مشكلات رايانه اي در ساعات اداري (10الي 12) با شماره تلفنهاي 81633724 (اداره تحصيلات تكميلي) و 81634162 (قسمت رايانه وفني) تماس حاصل فرماييد.