صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه پذيرفته شدگان تسهيلات سهميه شاهد ، المپياد نقره وبرنز و اشتباه درانتخاب رشته سال 1397

قابل توجه پذيرفته شدگان تسهيلات سهميه شاهد ، المپياد نقره وبرنز و اشتباه درانتخاب رشته سال 1397

1397/07/08
پذيرفته شدگان گرامي ضمن تبريك به مناسبت قبولي شما به اطلاع ميـرساند  ثبت نام ازتاريخ نهم مهر ماه 1397  لغايت يازدهم مهر ماه 1397  براساس اطلاعيه مندرج درسايت معاونت آموزشي به صورت الكترونيكي مي باشد .
مواردزيرعلاوه برمدارك ثبت نامي ،بايدتوسط پذيرفته شدگان تسهيلات فوق اسكن گردد:
*نامه معرفي از سازمان سنجش آموزش كشور علاوه برمدارك ثبت نامي، بايد توسط پذيرفته شدگان تسهيلات (سهميه المپياد) اسكن گردد
براي ثبت نام به لينك ذيل مراجعه فرمائيد: