صفحات خاص » اطلاعيه ها » پايان مهلت اعتراضات آزمون‌هاي علوم پايه و پيش كارورزي

پايان مهلت اعتراضات آزمون‌هاي علوم پايه و پيش كارورزي

1397/07/07
با توجه به گذشت بيش از يك هفته از اعلام نتايج آزمون‌هاي علوم پايه و پيش كارورزي شهريور 97 به اطلاع شركت كنندگان محترم در آزمون‌ها مي رساند هيچ گونه اعتراضي مبني بر تصحيح مجدد پاسخنامه مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.
لازم به توضيح است حد نصاب قبولي از سوي سنجش آموزش پزشكي به اين دانشگاه اعلام شده است تغيير در حد نصاب قبولي در حيطه اختيارات دانشگاه نمي باشد لذا از مراجعه به دانشگاه خودداري فرماييد.
همچنين يادآور مي شود اعتراضات سوالات آزمون نيز طبق اعلام در دفترچه از تاريخ 15 تا 17 شهريور دريافت و مورد بررسي قرار گرفت و كليد نهايي بر اساس رسيدگي به اعتراضات 20 شهريور ماه اعلام گرديد و بر اين اساس اعتراضي در اين زمينه نيز مورد بررسي مجدد قرار نخواهد گرفت.