صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه داوطلبان گرامي دعوت شده به مرحله دوم آزمون دكتراي تخصصي (Ph.D) سال 98-97 بهداشت باروري

قابل توجه داوطلبان گرامي دعوت شده به مرحله دوم آزمون دكتراي تخصصي (Ph.D) سال 98-97 بهداشت باروري

1397/04/17

جهت اطلاع از اطلاعيه شماره 3 معاونت آموزشي دانشكده اينجا كليك نماييد.همانگونه كه از طريق وزارت بهداشت اعلام گرديده است اين آزمون بصورت مصاحبه ساختارمند به شيوه چند ايستگاهي (Multiple Mini-Interviews) اجرا خواهد شد.
• در اين آزمون 5 ايستگاه مصاحبه به همراه يك ايستگاه بررسي مستندات تكميلي سوابق آموزشي و  پژوهشي لحاظ شده است.
o ايستگاه ارائه شفاهي مطالب علمي
o ايستگاه اختصاصي زبان انگليسي
o ايستگاه جستجوي منابع علمي
o ايستگاه توانمنديهاي تخصصي رشته
o   ايستگاه ميزان تسلط داوطلب بر پايان نامه و مقاله مستخرج از آن
o ايستگاه بررسي سوابق آموزشي و  پژوهشي
• لازم است داوطلبان بر اساس حروف ابتداي نام خانوادگي روز و نوبت آزمون خود را مشخص نمايند.
• همه داوطلباني كه براي نوبت صبح در يك روز فراخوان شده اند لازم است راس ساعت 7:30 دقيقه صبح در محل آزمون حاضر باشند و به محل پذيرش اتاق قرنطينه آزمون خود را معرفي كنند.
• همه داوطلباني كه براي نوبت عصر در يك روز فراخوان شده اند لازم است راس ساعت 13:30 دقيقه ظهر در محل آزمون حاضر باشند و به محل پذيرش اتاق قرنطينه آزمون خود را معرفي كنند.
• براي همراهان داوطلبين محل خاصي در دانشكده در نظر گرفته شده است كه مي توانند در آنجا در انتظار اتمام آزمون باشند.
• با توجه به محدوديت فضاي پاركينگ دانشكده، بهتر است از به همراه آوردن خودرو اجتناب شود.
• محلي براي به امانت گذاشتن وسايل داوطلبين در نظر گرفته شده است.
• به همراه داشتن تلفن همراه(حتي به صورت خاموش)، ساعت هوشمند (حتي به صورت خاموش)، و هر گونه برگه اي به استثناي مستندات تحويلي و كارت ورود به آزمون و مدارك شناسايي ممنوع مي باشد. طبيعتاً به همراه داشتن موارد فوق در محل آزمون، تخلف محسوب مي شود.
• همه داوطلبين در محل قرنطينه آزمون تا زماني كه وارد آزمون مي شوند باقي خواهند ماند. امكانات رفاهي لازم در اين محل وجود دارد. ورود و خروج از محل قرنطينه ممنوع مي باشد.
• پيش از شروع آزمون توضيحات لازم در مورد آزمون به داوطلبين داده خواهد شد.
• در هر نوبت داوطلبين حاضر در محل قرنطينه به قيد قرعه وارد محل آزمون خواهند شد.
• همراه داشتن نسخه فيزيكي پايان نامه الزامي مي باشد در غير اينصورت نمره آن ايستگاه صفر تلقي مي گردد.
• به همراه داشتن گواهي معدل آخرين مدرك تحصيلي الزامي است و در صورت عدم ارائه آن، امتياز آن لحاظ نخواهد شد.
• لازم است داوطلبين تمامي مستندات بارگذاري شده خود را به همراه داشته باشند و به ايستگاه بررسي سوابق آموزشي و  پژوهشي تحويل نمايند.
• لازم به ذكر است در هر ايستگاه مصاحبه، مستندسازي فرآيند مصاحبه انجام مي گردد.
• علايم راهنما در دانشكده براي يافتن ساده تر محل آزمون وجود دارد.
از همكاري صميمانه شما با عوامل اجرايي آزمون  سپاسگزاريم.