صفحات خاص » اطلاعيه ها » اطلاعيه در خصوص آزمون مصاحبه رشته هاي تخصصي و PhD داروسازي

اطلاعيه در خصوص آزمون مصاحبه رشته هاي تخصصي و PhD داروسازي

1397/04/13
1- محل برگزاري آزمون رشته هاي مختلف به شرح جدول ذيل مي باشد:


آدرس:
تهران، بلوار كشاورز، خيابان شانزده آذر، پايين تر از خيابان نصرت، دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
تهران، خيابان وليعصر، نبش بزرگراه نيايش، دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
تهران، ميدان هروي، خيابان وفامنش، خيابان جمالي غربي، دانشكده طب ايراني دانشگاه علوم پزشكي تهران

2- با توجه به انتخاب دو رشته توسط داوطلبان، تفكيك روز آزمون كليه داوطلبان بر اساس جدول پيوست صورت پذيرفته است. لذا داوطلبان محترم، بر اساس تاريخ مشخص شده، جهت انجام مصاحبه رشته انتخابي خود، به محل هاي مشخص شده در جدول فوق مراجعه نمايند. در مورد 3 تن از داوطلبان رشته داروسازي سنتي كه تاريخ آزمون آنها با رشته كنترل دارو و فرآورده هاي آرايش تداخل دارد، ضروريست ابتدا به محل دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران مراجعه نمايند.

3- داوطلباني كه اقدام به انتخاب دو رشته نموده اند، دو نسخه از مستندات مربوط به سوابق آموزشي و پژوهشي خود را به همراه داشته باشند.

4- پذيرش داوطلبان راس ساعت 7/15 آغاز و تا ساعت 7/45 صبح پايان مي يابد.

5- زمان برگزاري رشته انتخابي داوطلبان در روز چهارشنبه تا ساعت 12 شب از طريق پيامك ارسال خواهد شد.
صرفا داوطلباني كه پيامك را دريافت نكرده باشند با شماره تلفن 09122269236 تماس حاصل فرمايند