صفحات خاص » اطلاعيه ها » اعلام آدرس جهت رويت دفترچه و كليد سوالات ليسانس به پزشكي خرداد ماه 1397(كميته امتحانات دانشكده پزشكي)

اعلام آدرس جهت رويت دفترچه و كليد سوالات ليسانس به پزشكي خرداد ماه 1397(كميته امتحانات دانشكده پزشكي)

1397/04/09
دفترچه و كليد سوالات آزمون ليسانس به پزشكي خرداد  ماه 1397 در سامانه آزمون دانشكده پزشكي medicine.tums.ac.ir    در قسمت آموزش  و قسمت پزشكي عمومي و اخبار قابل رويت مي باشد.