صفحات خاص » اطلاعيه ها » جدول تكميل شده مربوط به آزمون (مرحله دوم مصاحبه) ورودي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) رشته‌هاي علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي، بهداشت و تخصصي سال تحصيلي 98-97

جدول تكميل شده مربوط به آزمون (مرحله دوم مصاحبه) ورودي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) رشته‌هاي علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي، بهداشت و تخصصي سال تحصيلي 98-97

1397/04/03
جهت دريافت جدول تكميل شده مربوط به آزمون (مرحله دوم مصاحبه) ورودي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) رشته‌هاي علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي، بهداشت و تخصصي سال تحصيلي 98-97 اينجا كليك كنيد.