صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره تكميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي سال تحصيلي 97-96

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره تكميلي تخصصي علوم آزمايشگاهي سال تحصيلي 97-96

1396/09/14
با سلام و آرزوي موفقيت،
با عنايت به اينكه طبق دستورالعمل دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي مقرر گرديده از پذيرفته شدگان دوره تكميلي علوم آزمايشگاهي سال تحصيلي 97-96 ثبت نام به عمل آيد لذا مقتضي است پذيرفته شدگان عزيز نسبت به تهيه مدارك لازم زير اقدام و در بازه زماني تعيين شده نسبت به ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است تاريخ ثيت نام پس از دريافت كدهاي مربوطه از مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع اعلام خواهدشد. ضمنا شروع به تحصيل پذيرفته شدگان نيمسال دوم سال تحصيلي 97-1396 مي باشد. 
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام كه توسط پذيرفته شدگان ارائه گردد:
1- عكس 4×3 
2- شناسنامه (از تمام صفحات)
3- كارت ملي(پشت و رو)
4- مدارك نشان دهنده وضعيت سهميه، جهت استفاده كنندگان از سهميه رزمندگان، ايثارگران، همسر و فرزند شاهد، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانبازان، فرزند و همسر جانباز 25 % و بالاتر، فرزند و همسر مفقودالاثر. (كارت رزمندگي يا ايثارگري، نامه ستاد شاهد و ...). 
5- دانشنامه يا  گواهي موقت دكتري تخصصي (Ph.D) و يا تخصص.
6-موافقت نامه كتبي بدون قيد و شرط براي ادامه تحصيل از بالاترين مقام مسئول اداري جهت كليه شاغلين اعم از رسمي و پيماني(پس از شروع دوره ارائه حكم مرخصي بدون حقوق ويا ماموريت آموزشي الزامي مي‌باشد(.
7-كارت پايان يا معافيت از خدمت نظام وظيفه براي آقايان به صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از مراكز پليس + 10 
8-آخرين حكم كارگزيني جهت كليه شاغلين اعم از رسمي و پيماني