صفحات خاص » اطلاعيه ها » اعلام كارنامه‌هاي آزمون ليسانس به پزشكي اسفند ماه 1395

اعلام كارنامه‌هاي آزمون ليسانس به پزشكي اسفند ماه 1395

1396/08/29
بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند كارنامه هاي داوطلبان آزمون ليسانس به پزشكي اسفند ماه 1395 در سامانه آزمون دانشكده پزشكي azmoon.tums.ac.ir بارگزاري گرديده و با ورود كد ملي و شماره داوطلبي قابل مشاهده مي‌باشد.