صفحات خاص » اطلاعيه ها » اطلاعيه ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون دوره دكتراي تخصصي( پي اچ دي ) و دكتري پژوهشي رشته هاي علوم پايه پزشكي ،بهداشت و تخصصي ، داروسازي و دندانپزشكي سال تحصيلي 97-1396

اطلاعيه ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون دوره دكتراي تخصصي( پي اچ دي ) و دكتري پژوهشي رشته هاي علوم پايه پزشكي ،بهداشت و تخصصي ، داروسازي و دندانپزشكي سال تحصيلي 97-1396

1396/06/28
با سلام و آرزوي توفيق الهي 
پذيرفته ‌شدگان محترم مقتضي است از تاريخ دوم مهرماه ماه 1396 لغايت پنجم مهر ماه 1396 براي تكميل فرمها  ومدارك ثبت نامي زير با وارد نمودن كد ملي به‌ عنوان كد كاربري  و شماره شناسنامه به‌عنوان رمز عبور به نشاني سايت معاونت آموزشي https://sipad.tums.avc.ir/stdnew مراجعه و نسبت به اسكن مدارك ذيل و ثبت‌نام اينترنتي (غير از فرمهاي گزينش) اقدام فرمايند:
مدارك موردنياز جهت ثبت نام اينترنتي:
1-  كارت ملي (پشت و رو)
2-اسكن شناسنامه (ازتمام صفحات) و عكس 4×3(بافرمت JPEG وحجم كمتراز 50KB)
3- كارت پايان يا معافيت از خدمت نظام‌وظيفه براي آقايان به‌صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از مراكز    پليس + 10 
تبصره : پذيرفته‌ شدگان مشمول معافيت تحصيلي موظف‌اند حداكثر تا يك ما ه با در دست داشتن گواهي فراغت از تحصيل مقطع قبلي به وظيفه عمومي جهت تمديد معافيت تحصيلي به معاونت آموزشي دانشكده مراجعه نمايند.
4-   مدرك زبان:
MHLE   حداقل نمره 50 (نمرات 45 تا 49 به صورت مشروط)
MSRT (MCHE سابق) حداقل نمره 50 و يا 475 (نمرات 45 تا 49 و يا 455 تا 474 به صورت مشروط)
TOEFL حداقل نمره 480 (شامل تافل هاي خارج از كشور و آزمون هاي تافل موسسه ETS كه به دو صورت PBT و iBT و تحت نظر سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود.نمرات 432 لغايت 479 به صورت مشروط) 
TOLIMO حداقل نمره 480 (نمرات 432 لغايت 479 به صورت مشروط)
IELTS حداقل نمره 5 (مدرك آكادميك) (نمرات 5/4 تا 9/4 به صورت مشروط)
MELAB حداقل نمره 70 (نمرات 63 لغايت 69 به صورت مشروط)
مدارك زبان از تاريخ يكم بهمن ماه 1393 (21/ژانويه/2015 ) تا تاريخ سي ام بهمن ماه 1395 (18/فوريه/2017)  مورد قبول مي باشد
تذكر: مدارك مربوط به آزمون زبان MHLE مورخ 31/1/96 (نوبت ارفاقي) نيز قابل قبول مي باشد.
5-  حكم استخدام رسمي قطعي (جهت استفاده كنندگان از سهميه مازاد مربيان رسمي)  
6- دانشنامه يا گواهينامه موقت دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه اي و يا مدرك معتبري كه نمايانگر فراغت از تحصيل باشد. لازم به ذكرمي باشد دانشجويان ترم آخر مي‌بايست مداركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل تا تاريخ سي و يكم شهريور ماه 1396 باشدارائه نمايند.
7- گواهي وضعيت طرح نيروي انساني ( اتمام طرح نيروي انساني ،معافيت يا ترخيص از طرح نيروي انساني ).
8- موافقت نامه كتبي بدون قيد و شرط براي ادامه تحصيل از بالاترين مقام مسئول اداري وگواهي مرخصي بدون حقوق ساليانه براي مربيان رسمي به هنگام ثبت نام جهت كليه شاغلين اعم از رسمي و پيماني(پس از شروع دوره ارائه حكم مرخصي بدون حقوق ويا ماموريت آموزشي الزامي مي‌باشد.)
9-مدارك نشان دهنده وضعيت سهميه ، جهت استفاده كنندگان ازسهميه رزمندگان، ايثارگران ، همسر وفرزند شاهد، آزاده ، همسر وفرزند جانباز 25٪ وبالاتر ، فرزند وهمسر مفقودالاثر (كارت رزمندگي ياايثارگري ، نامه ستاد شاهد و..)
10- فرم تعهد مبني برعدم مغايرت ومندجات با اصل مدارك
11- سند تعهد محضري عام يا خاص بر اساس نوع پذيرش  ، ثبت‌شده در دفاتر اسناد محضري سراسر كشور(به همراه مدارك ثبت نامي اسكن شود)
تذكرمهم: دانشجويان محترم لازم است فرم تعهد محضري موجودرسايت را با سند تنظيم شده دردفترخانه هاي اسناد رسمي مطابقت داده تا مغايرتي وجود نداشته باشد. بديهي است درغيراينصورت مسووليت آن به عهده شخص دانشجو مي‌‌باشد.
تبصره1: همه پذيرفته شدگان بايد هنگام ارسال سند تعهدمحضريٰ، كپي آخرين حكم كارگزيني ضامنين(كارمندرسمي شاغل دردولت) را هم ضميمه كنند.
تبصره2: پذيرفته شدگان با پرداخت شهريه نياز به سپردن تعهد محضري نمي¬باشند. 
تبصره3: مستخدمان رسمي وزرات بهداشت، درمان وآموش پزشكي وموسسات تابعه ودانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كشور، تعهدات خاص استخدامي به واحدهاي مربوطه خواهند سپرد.
تبصره4: مستخدمان رسمي سايروزرات خانه ها، موسسات وشركت هاي دولتي و وابسته به دولت، چنان چه هزينه ها ي تحصيلي ايشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذيرنده دانشجو پرداخت گردد.از سپردن تعهدعام معاف خواهندشد
تبصره5: از كليه ي پذيرفته شدگان آزمون دوره دكتري تخصصي ودكتري پژوهشي كه سندتعهدمحضري به محل اشتغال ندارند ويابورسيه وزرات متبوع وساير سازمانها نيستند به ميزان يك برابر تحصيل تعهد محضري اخذ مي شود.
شماره هاي تماس:
* درصورت هرگونه سوال درخصوص تنظيم سند تعهد محضري ومشاوره حقوقي پيش ازاخذ تعهد در دفاتراسناد رسمي كشور با دفترحقوقي دانشگاه با شماره هاي81633359-81633369تماس حاصل نماييد
*ضمنا"شما عزيزان مي توانيددرصورت بروز هرگونه سوال درخصوص مشكلات رايانه اي درساعات اداري (10 الي 12) باشماره هاي 81633026 (پشتيباني سامانه ثبت نام) و 81634162 (قسمت رايانه وفني ) تماس حاصل نماييد.
*در خصوص اطلاع از امكانات رفاهي به سايت معاونت دانشجويي فرهنگيhttp://vsca.tums.ac.ir مراجعه فرمايند.
 توجه:
الف- جهت آگاهي از تكميل بودن و تائيد مدارك ضروري است مجددا"حداكثربعدازسه روزكاري به سايت مراجعه تا پيام ثبت نام  انجام شد را مشاهده نمائيد و تاييديه ثبت نام موقت را جهت ثبت نام حضوري دردانشكده پرينت نمايد.
ب- درصورت مشاهده پيام مدارك ناقص مي باشد بايد سريعا" نسبت به رفع نقص اقدام نمائيد
ج: براي دريافت كارت دانشجوئي پس از صدور شماره دانشجوئي به نشاني  vsca.tums.ac.ir مراجعه نماييد.
تاريخ ثبت نام حضوري:
 تاريخ ثبت نام حضوري جهت تحويل اصل مدارك فوق به دانشكده مربوطه و مراجعه به هسته تحقيق و نظر دهي(گزينش  ) ازطريق  سايت دانشكده ها متعاقبا اعلام خواهد شد.
توجه:
 **مراجعه حضوري دانشجويان شاهد و ايثارگر اعم از افرادي كه با سهميه و يا غير سهميه قبول‌ شده‌اند به واحد مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت ارائه‌ي اصل مدارك ايثارگري و تكميل مراحل ثبت‌نام الزامي است.
مدارك مورد نياز جهت تحويل به هسته تحقيق و نظر دهي(گزينش):
1-فرم هسته تحقيق و نظر دهي(گزينش) دو سري از صفحات اول و دوم
4-دو قطعه عكس پشت‌نويسي شده
5- داوطلباني كه در استخدام رسمي دولت و يا نيروهاي نظامي و انتظامي مي‌باشند يك نسخه از حكم كارگزيني ممهور به مهر كارگزيني محل خدمت
تذكر1: تحويل مدارك به هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش) در تاريخ‌هاي مذكور به‌صورت حضوري الزامي بوده ومسوليت عواقب عدم مراجعه به عهده داوطلب خواهد بود. 
تذكر2 : داوطلبان جهت تسريع و تسهيل در امر ثبت‌نام در هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش) مدارك موردنياز را قبلاً  آماده و مرتب نموده و مراجعه فرمايند.
تذكر3: داوطلبان محترم توجه فرمايند با توجه به هماهنگي‌هاي انجام‌شده ، پس از ثبت‌نام در هسته تحقيق نظر دهي(گزينش)، جهت ثبت نام حضوري در دانشكده ، رسيد دريافت نمايند
نشاني هسته تحقيق ونظردهي(گزينش): 
بلوار كشاورز نبش خيابان قدس ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران طبقه هشتم اتاق 802
 
فرم هاي اسناد تعهد محضري و فرمهاي موردنياز: