صفحات خاص » اطلاعيه ها » اطلاعيه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص شايعاتي مبني بر پذيرش دانشجو بدون كنكور

اطلاعيه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص شايعاتي مبني بر پذيرش دانشجو بدون كنكور
در متن اين اطلاعيه آمده است:
با توجه به مطالبي مبني بر پذيرش بدون كنكور در رشته‌هاي مختلف علوم پزشكي ازجمله پرستاري و پيراپزشكي كه در هفته‌هاي اخير در فضاي مجازي منتشرشده است بدين‌وسيله اعلام مي‌شود در نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به سال‌هاي گذشته هيچ تغييري رخ نداده است و پذيرش دانشجو صرفاً از طريق قبولي در آزمون ورودي و طبق ضوابط و مقررات مصوب كشوري انجام مي‌پذيرد.
 لازم است داوطلبان گرامي در خصوص روند پذيرش و جذب دانشجو تنها به مراجع معتبر ازجمله سايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان سنجش آموزش كشور و وب‌سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران مراجعه نمايند و به اطلاعاتي كه از طريق مبادي نامعلوم و فضاي مجازي پخش مي‌شود توجه ننمايند.
در پايان يادآور مي‌شود استفاده غيرمجاز از عنوان و عكس اماكن اين دانشگاه توسط اشخاص يا مؤسسات و انتساب موارد خلاف واقع به دانشگاه غيرقانوني بوده و قابل پيگرد است و دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز در اين خصوص از مجاري قانوني اقدام خواهد كرد.