صفحات خاص » اطلاعيه ها » پذيرفته شدگان گرامي دستياري تخصصي رشته هاي زنان و روانپزشكي

پذيرفته شدگان گرامي دستياري تخصصي رشته هاي زنان و روانپزشكي

با سلام
 تاريخ ثبت نام از پانزدهم شهريور ماه 1396 لغايت نوزدهم شهريور ماه 1396 مي باشد . لطفا" به اطلاعيه مندرج در سايت معاونت آموزشي دانشگاه(پذيرفته شدگان چهل وچهارمين دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصي) مراجعه فرماييد