صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه پذيرفته شدگان چهل وچهار دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي سال 1396

قابل توجه پذيرفته شدگان چهل وچهار دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي سال 1396

1396/06/07
باسلام و آرزوي توفيق الهي 
پذيرفته شدگان محترم مقتضي است از تاريخ  يازدهم شهريور ماه 1396  لغايت چهاردهم شهريور ماه 1396 براي تكميل فرم ها و مدارك ثبت نا‌مي زير با وارد نمودن كدملي به عنوان كد كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور به نشاني سايت ثبت نامي‌ https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و نسبت به ا‌سكن مدارك ذيل و ثبت نام اينترنتي (غير از فرم هاي گزينش) اقدام فرمايند. لازم به ذكر است به دليل تداخل ثبت نام از پذيرفته شدگان ساير مقاطع در اواسط شهريورماه بازه زماني ثبت نام تخصصي تمديد نخواهد شد و كسانيكه موفق به تكميل مدارك و تائيد نهايي ثبت نام نگردند به هيچ وجه به گروه هاي آموزشي جهت شروع دوره معرفي نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نيز جهت معرفي جايگزين به وزارت متبوع اعلام خواهد شد.
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتي:
1-سند تعهد محضري ثبت شده در دفاتراسناد رسمي كشور براساس سهميه قبولي
شرايط مربوط به نحوه تنظيم سند تعهد و شرايط مربوط به ضامنين:
- استفاده از فرم مربوطه باتوجه به سهميه داوطلب.
- متعهدين ملزم به معرفي 2 ضامن كارمند شاغل رسمي در دستگاه دولتي با سابقه كار حداكثر 20 سال مي باشند.
- چنانچه يكي از ضامنين معرفي شده كارمند رسمي دولتي باشد، پيماني بودن ضامن دوم بلا اشكال است.
- تضمين تعهد بوسيله كاركنان رسمي موسسات، نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي بلا اشكال است.
- حسب مفاد ماده 96 قانون اجراي احكام مدني تضمين تعهد توسط افراد بازنشسته ميسر نمي باشد.
(براساس بخش نامه شماره 107/2913/د مورخ 95/07/19)
- بر اساس بخش نامه شماره 107/2647/د مورخ 95/07/03 پذيرفته شدگان دستيار سهميه آزاد ميتوانند به جاي تعهد محضري وثيقه ملكي نيز ارائه نمايند.
- براساس بخش نامه شماره 107/1379/د مورخ 92/05/02 حضور نماينده دانشگاه يا وزارت متبوع جهت امضاء ذيل اسناد تعهد و وثيقه ملكي ضروري نمي باشد .
- در خصوص پذيرفته شدگان سهميه بومي مي بايست در سند تعهد نام دانشگاه محل انجام تعهد خود را قيد نمايند.
- ضمناً كليه پذيرفته شدگان مي بايست با در دست داشتن فرم سند تعهد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نموده و در سر برگهاي مربوطه تايپ نمايند حضور ضامنين با احكام كارگزيني به همراه فيش حقوقي نيز مي بايست جهت امضاء سند در دفتر خانه حضور داشته باشند.
- پس از تنظيم سند تعهد، كليه اوراق مربوطه به همراه مدارك مربوط به ضامنين مي بايست در سامانه معرفي شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه بارگذاري شود.
- اوراق مربوط پس از بارگذاري مورد بررسي توسط كارشناسان حقوقي قرار مي گيرد و درصورت اعلام نقص و اخطار رفع نقص صادر شده كه مي بايست نقص اعلامي توسط متعهد در اسرع وقت رفع گردد.
جهت دريافت فرم سند تعهد محضري اينجا كليك كنيد
- ضمناً اعلام مي گردد با صدور اين راهنما حتي الامكان از هر گونه مراجعه حضوري به مديريت حقوقي دانشگاه خود داري فرمايند. 
2-  تكميل فرم هاي ثبت نامي 
3-ارائه گواهي مبني برفراغت ازتحصيل تا31 شهريور ماه 1396(براي دانشجويان ترم آخر)
4- شناسنامه (تمام صفحات) كارت ملي وعكس 3*4 (عكس 3*4 با فرمت JPEG  وحجم كمترازKB 50)
5-ارائه نامه از محل استخدام مبني بر موافقت بدون قيدوشرط با ادامه تحصيل ازسوي بالاترين مقام سازمان مربوطه (لازم به ذكراست مستخدمين رسمي وپيماني ملزم به اسكن مدرك فوق مي باشند)
6-تصوير كارت پايان يا معافيت ازخدمت نظام وظيفه براي آقايان به صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از مراكز پليس + 10 
تبصره:پذيرفته شدگان مشمول معافيت تحصيلي موظفند تا دو ماه با در دست داشتن گواهي فراغت از تحصيل مقطع پزشكي عمومي (اعلام فراغت به سازمان وظيفه )جهت تمديد معافيت تحصيلي به آموزش  تخصصي دانشكده  پزشكي مراجعه نمايند.
7-تصوير پايان يا معافيت ويا ترخيص از طرح نيروي انساني
8-تسويه صندوق رفاه (درصورت اخذ مدرك مذكور)
9-رونوشت حكم ماموريت آموزشي يامرخصي بدون حقوق براي پذيرفته شدگاني كه دراستخدام رسمي،پيماني وزراتخانه ها ،سازمانها ونهادهاو... مي باشند(درصورت آماده نبودن درحين ارائه اصل مدارك تحويل گردد)
10- تصوير پروانه دائم (درصورت داشتن)
11- تصوير كارت سهميه ايثارگران
12-تصوير كارنامه قبولي با ذكر نمره ورتبه قبولي
*ثبت نام كنندگان جهت اطلاع از زمان تعيين محل مراكز آموزشي و شروع دوره به سايت دانشكده پزشكي  http://medicine.tums.ac.ir/fa/ مراجعه نمايند.
*در خصوص اطلاع از امكانات رفاهي (خوابگاه و...)به سايت معاونت دانشجويي فرهنگيhttp://vsca.tums.ac.ir  مراجعه فرمايند.
توجه:
 الف- جهت آگاهي ازتكميل بودن وتائيد مدارك ضروري است مجددا" حداكثر بعد از48  ساعت به سايت مراجعه تا پيام ثبت نام  انجام شد را مشاهده نمائيد و رسيد تاييديه ثبت نام موقت را جهت ثبت نام حضوري در دانشكده پرينت نمايد
ب:  درصورت مشاهده پيام مدارك ناقص مي باشد بايد سريعا" نسبت به رفع نقص اقدام نمائيد.
ج: براي دريافت كارت دانشجوئي پس ازصدور كارت دانشجوئي به نشانيvsca.tums.ac.ir  مراجعه نماييد.
هسته تحقيق و نظر دهي(گزينش  دستياري):
داوطلبان محترم دستياري جهت تحويل فرمهاي هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش دستياري) با همراه داشتن مدارك زير از تاريخ بيست و يكم شهريور ماه 1396 (روز سه شنبه) و بيست و دوم شهريور ماه 1396 (روز چهارشنبه) و همچنين بيست و پنجم شهريور ماه 1396 (روز شنبه) و بيست و ششم شهريور ماه 1396 (روز يكشنبه) طبق جدول زير  شخصاً به نشاني بلوار كشاورز نبش خيابان قدس ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران طبقه هشتم اتاق 802 مراجعه فرمايند.
مدارك مورد نياز جهت تحويل به هسته تحقيق و نظر دهي(گزينش):
1-فرم هسته تحقيق و نظر دهي(گزينش) دو سري از صفحات اول و دوم
جهت دريافت فرم هسته تحقيق و نظر دهي(گزينش) كليك فرماييد
2-كپي از تمام صفحات شناسنامه يك سري
3-كپي كارت ملي يك سري
4-دو قطعه عكس پشت نويسي شده
5- داوطلباني كه در استخدام رسمي دولت و يا نيروهاي نظامي و انتظامي مي باشند يك نسخه از حكم كارگزيني ممهور به مهر كارگزيني محل خدمت
تذكر1: تحويل مدارك به هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش) در تاريخهاي مذكور به صورت حضوري الزامي بوده ومسوليت عواقب عدم مراجعه به عهده داوطلب خواهد بود. 
تذكر2 : داوطلبان جهت تسريع و تسهيل در امر ثبت نام در هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش) مدارك مورد نيازرا قبلا آماده و مرتب نموده و مراجعه فرمايند.
تذكر 3:داوطلباني كه در مقطع تحصيلي قبل ورودي دانشگاه ايران بوده اند اين مورد را مشخص نمايند.
تذكر4: داوطلبان محترم توجه فرمايند باتوجه به هماهنگيهاي انجام شده با معاونت آموزش ، پس از ثبت  نام در هسته تحقيق ونظر دهي(گزينش) جهت ثبت نام اينترنتي رسيد دريافت نمايند.
تاريخ ثبت نام حضوري:
* تاريخ ثبت نام حضوري جهت تحويل اصل مدارك از روز چهارشنبه بيست و دوم شهريور ماه 1396 و شنبه بيست و پنجم شهريور ماه 1396 مي‌باشد. مقتضي است پذيرفته شدگان با در دست داشتن اصل مدارك و  پرينت ثبت نام تاييد شد و تاييديه گزينش به دانشكده مراجعه نمايند.
توجه: مراجعه حضوري دانشجويان شاهد و ايثارگر اعم از افرادي كه با سهميه و يا غير سهميه قبول‌ شده‌اند به واحد مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت ارائه‌ي اصل مدارك ايثارگري و تكميل مراحل ثبت‌نام الزامي است.
شماره هاي تماس:
-درصورت هرگونه سوال درخصوص تنظيم سندتعهد محضري ومشاوره حقوقي  پيش از اخذ تعهد دردفاتر  اسنادرسمي كشور با دفترحقوقي دانشگاه با شماره 81633359-8163369- تماس حاصل نماييد
ضمنا"شما عزيزان مي توانيد در صورت بروز هرگونه سوال درخصوص مدارك ثبت نامي ومشكلات رايانه اي در ساعات اداري (10الي 12) با شماره تلفنهاي 81633719 (قسمت ثبت نام) و 81633026 و81634162 (قسمت رايانه وفني) تماس حاصل نماييد.

فرم مشخصات 

فرم سند تعهد