صفحات خاص » اطلاعيه ها » قابل توجه پذيرفته شدگان سي وچهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي پزشكي

قابل توجه پذيرفته شدگان سي وچهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي پزشكي

1396/05/29
باسلام و آرزوي توفيق الهي
پذيرفته شدگان محترم مقتضي است از تاريخ چهارم شهريور ماه 1396  لغايت هشتم شهريور ماه 1396 براي تكميل فرم ها و مدارك ثبت نا‌مي زير با وارد نمودن كدملي به عنوان كد كاربري و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور به نشاني سايت ثبت نامي https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و نسبت به ا‌سكن مدارك ذيل وثبت نام اينترنتي (غير از فرم هاي گزينش) اقدام فرمايند : لازم به ذكر است به دليل تداخل ثبت نام از پذيرفته شدگان ساير مقاطع در اوايل شهريورماه بازه زماني ثبت نام فوق تخصصي تمديد نخواهد شد و كسانيكه موفق به تكميل مدارك و تائيد نهايي ثبت نام نگردند به هيچ وجه به گروه هاي آموزشي جهت شروع دوره معرفي نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نيز جهت معرفي جايگزين به وزارت متبوع اعلام خواهد شد.
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتي:
1- اسكن سند تعهد محضري ثبت شده در دفترخانه هاي رسمي كشور
تذكر مهم: ضامنين حتما بايد كارمند رسمي يا (يك كارمند رسمي و يك كارمند پيماني ) شاغل باشد و اسكن حكم استخدامي ضامنين در حين اسكن مدارك ثبت نام ضروري است در غير اين صورت مدارك ثبت نامي ناقص تلقي شده و ثبت نام به هيچ وجه تائيد نخواهد شد. ياد آوري مي‌گردد ضمانت كارمند بازنشسته يا كارمند قرار دادي قابل قبول نمي‌باشد. مقتضي است جهت جلوگيري از اتلاف وقت از ضمانت كارمند بازنشسته و قراردادي خود‌داري گردد.
تبصره: در اين دوره ميزان تعهدات پذيرفته شدگان رشته هاي فوق تخصصي بيماري هاي ريه، خون و سرطان بالغين، نفرولوژي، مراقبت هاي ويژه، روماتولوژي كودكان، كليه كودكان، روان پزشكي كودك و نوجوان، جراحي كودكان، جراحي عروق و جراحي قفسه صدري برابر طول دوره آموزشي مصوب خواهد بود.
*** نكته مهم: با عنايت به اينكه از پذيرش سند تعهدي كه مطابق فرم هاي فوق نبا‌شند خودداري خواهدشد لذا ضروري است در دفترخانه نسبت به مطابقت سند تعهد با فرم اصلي با توجه با سهميه پذيرش اقدام به عمل آيد.
2- تكميل وامضا ء فرمهاي ثبت نامي   4-3-2-1
3-تصوير پايان يا معافيت از طرح نيروي انساني ويا گواهي مبني براتمام تعهدات قانوني (ضريب كا) تا سيو يكم شهريور ماه 1396 صادر شده از معاونت درمان يا مركز امور هيات علمي وزارت متبوع براي كساني كه به صورت مشروط ثبت نام نموده اند.
4- شناسنامه (از تمام صفحات ) - كارت ملي و عكس 3.4 ( با فرمت JPEG و حجم كمتر از 50KB)
5- موافقت نامه بدون قيد وشرط  از محل استخدام مبني بر موافقت با ادامه تحصيل (لازم به ذكراست مستخدمين رسمي و پيماني ملزم به اسكن مدرك فوق مي با شند)
6-تسويه صندوق رفاه مقطع تخصص (در صورت اخذمدرك مذكور )
7-رونوشت حكم ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق براي  مستخدمين رسمي، پيماني وزراتخانه ها، سازمانها و نهادها (درصورت آماده نبودن در حين ارائه اصل مدارك تحويل گردد)
8- مدركي دال برداشتن دانشنامه تخصصي
9- كارت پايان يا معافيت از خدمت نظام وظيفه براي آقايان به صورت كارت هوشمند يا گواهي تعويض از مراكز پليس + 10 
تبصره : پذيرفته شدگان مشمول معافيت تحصيلي موظفند حداكثرتا يك ماه با در دست داشتن گواهي اعلام فراغت  مقطع تخصصي به وظيفه  عمومي جهت تمديد معافيت تحصيلي به معاونت آموزشي تخصصي وفوق تخصصي دانشكده پزشكي مراجعه نمايند.
*ثبت‌نام كنندگان جهت اطلاع از زمان تعيين محل مراكز آموزشي شروع دوره به سايت دانشكده پزشكي http://medicine.tums.ac.ir/fa/ پزشكي مراجعه نمايند. اسامي پذيرفته شدگاني كه ثبت نام آنها تاييد نگرديده و پرينت ثبت نام تاييد شد براي آنها صادر نشده جهت تقسيم به دانشكده معرفي نخواهند شد.
*درخصوص اطلاع از امكانات رفاهي به سايت معاونت دانشجويي فرهنگيhttp://vsca.tums.ac.ir    مراجعه فرمايند.
***توجه:  
الف- جهت آگاهي از تكميل بودن وتائيد مدارك ضروري است مجددا"پس از 48 ساعن به سايت مراجعه تا پيام ثبت نام انجام شد را مشاهده نمائيد وفرم تاييديه ثبت نام موقت را دريافت نماييد.
ب:درصورت مشاهده پيام مدارك ناقص مي¬باشد بايد سريعا" نسبت به رفع نقص اقدام نمائيد.
شماره هاي تماس:
-درصورت هرگونه سوال درخصوص تنظيم سندتعهد محضري ومشاوره حقوقي  پيش از اخذ تعهد دردفاتر  اسنادرسمي كشور با دفترحقوقي دانشگاه با شماره 81633359-8163369-81633362تماس حاصل نماييد
ضمنا"شما عزيزان مي توانيد در صورت بروز هرگونه سوال درخصوص مدارك ثبت نامي ومشكلات رايانه اي در ساعات اداري (10الي 12) با شماره تلفنهاي 81633719 (قسمت ثبت نام) و 81633026 و 81634162  (قسمت رايانه وفني) تماس حاصل نماييد.
هسته تحقيق و نظر‌دهي(گزينش  دستياري):
داوطلبان محترم دستياري فوق تخصصي جهت تحويل فرمهاي هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش دستياري) با همراه داشتن مدارك زير از تاريخ بيستم شهريور ماه 1396 لغايت بيست و يكم  شهريور ماه 1396 شخصا به نشاني بلوار كشاورز نبش خيابان قدس ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران طبقه هشتم اتاق 802 مراجعه فرمايند.
مدارك مورد نيازجهت تحويل به هسته تحقيق و نظر دهي(گزينش):
2-كپي از تمام صفحات شناسنامه يك سري
3-كپي كارت ملي يك سري
4-دو قطعه عكس پشت نويسي شده
5- پذيرفته شدگان كه در استخدام رسمي دولت و يا نيروهاي نظامي و انتظامي مي باشند يك نسخه از حكم كارگزيني ممهور به مهر كارگزيني محل خدمت
تذكر1: تحويل مدارك به هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش) در تاريخهاي مذكور به صورت حضوري الزامي بوده ومسوليت عواقب عدم مراجعه به عهده داوطلب خواهد بود. 
تذكر2 : پذيرفته شدگان جهت تسريع و تسهيل در امر ثبت نام در هسته تحقيق و نظر دهي (گزينش) مدارك مورد نياز را قبلا آماده و مرتب نموده و مراجعه فرمايند.
تذكر 3: پذيرفته شدگان كه در مقطع تحصيلي قبل ورودي دانشگاه ايران بوده اند اين مورد را مشخص نمايند.
تاريخ ثبت نام حضوري:
** تاريخ ثبت نام حضوري جهت تحويل اصل مدارك از روز دوشنبه بيستم شهريور ماه 1396 لغايت سه شنبه بيست و يكم شهريور ماه  1396 مي‌باشد. مقتضي است پذيرفته شدگان با در دست داشتن اصل مدارك و  پرينت ثبت نام تاييد شد و تاييديه گزينش به دانشكده مراجعه نمايند.
تذكر4: پذيرفته شدگان محترم توجه فرمايند باتوجه به هماهنگي هاي انجام شده و جهت جلوگيري از بي نظمي و اتلاف وقت در تاريخهاي بيستم شهريور ماه 1396  و بيست و يكم شهريور ماه 1396   ابتداء به هسته گزينش مراجعه و پس از ثبت  نام در هسته تحقيق ونظر دهي(گزينش) و دريافت تاييديه گزينش جهت ثبت نام حضوري به دانشكده پزشكي مراجعه نمايند.

تذكر 5: پذيرفته شدگاني كه سهميه شاهد و ايثارگر مي باشند (صرفنظر از سهميه قبولي) در تاريخهاي بيستم شهريور ماه 1396  و بيست و يكم شهريور ماه 1396 به ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر طبقه چهارم سازمان مركزي نيز مراجعه نمايند.

فرم اسنادتعهدمحضري وفرم هاي موردنياز: