صفحات خاص » اطلاعيه ها » اطلاعيه چهارمين دوره پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي (PhD by Research) براي سال تحصيلي 93-1392

اطلاعيه چهارمين دوره پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي (PhD by Research) براي سال تحصيلي 93-1392

با توجه به جايگاه پژوهش و به استناد مصوبه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي كشور، دانشگاه علوم پزشكي تهران براي چهارمين سال متوالي در سال  تحصيلي 93-92 اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي در چهل و دو مركز تحقيقاتي مي‌نمايد.  جهت مشاهده جدول اطلاعات مراكز مجري اين دوره اينجا را كليك كنيد.    داوطلبان عزيز: ضروري است قبل از ثبت نام در سايت، جدول فوق رابا دقت مطالعه كرده، با مراكز و اساتيد راهنماي مورد نظر خود تماس حاصل نموده تا از شرايط اختصاصي مراكز اطلاع يابيد و از تمايل خود براي گذراندن دوره در حيطه پژوهشي مربوط به آن مركز و استاد راهنماي پيشنهادي خود اطمينان حاصل نماييد
جهت دريافت نشاني و شماره تماس مراكز اينجا را كليك نمائيد

  پذيرش نهايي بر اساس احراز شرايط عمومي و اختصاصي و نتيجه مصاحبه حضوري طبق آئين‌نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي(PhD by Research)صورت خواهد گرفت. داوطلبين ضروري است آيين‌نامه دكتري تخصصي پژوهشي را كه در سايت معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و همچنين سايت دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران (http://rco.tums.ac.ir)  موجود مي باشد، به دقت مطالعه نموده و در صورت داشتن شرايط مندرج در اطلاعيه پيوست جهت ثبت نام ازتاريخ 12 دي ماه 1391 تا 20 فروردين ماه 1392 به سايت  http://etr.tums.ac.ir مراجعه و نسبت به تكميل فرم ثبت نام و اسكن مدارك مورد نياز اقدام نمايند.

توجه:

الف- دانشجوي پذيرش شده يا واحد حمايت كننده وي جهت گذراندن واحدهاي دوره عالي پژوهش (M phil)كه در سال اول دوره برگزار مي شود، موظف به پرداخت شهريه به مبلغ ده  ميليون ريال مي‌باشد.

ب- نظر به اينكه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي پژوهشي بصورت تمام وقت مي باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبت نام ، موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آنرا نزد خود نگه دارند.

 روش ثبت نام و مدارك مورد نياز جهت اسكن در سايت اعلام شده

1 - تكميل فرم ثبت نام (داوطلب فقط ملزم به انتخاب يك مركز تحقيقاتي جهت ادامه تحصيل مي باشد)

2-اسكن صفحاتي كه نمايانگر 2 مقاله تحقيقي(Original)كه منتشرشده در مجلات معتبر ايندكس شده بين المللي نوع يك(ISI-PUBMED)بعنوان نويسنده اول يا مسئول  باشد. ( تمامي صفحات مقاله مورد نظر نمي باشد. )

3 – اسكن مدرك معتبري كه نشان دهنده ايندكس شدن مقاله در سايت ISI Web of Science ياPUBMEDباشد(به عنوان مثال مقاله مربوطه از سايتISI Web of Scienceيا PUBMEDدانلود شده باشد. لازم به ذكر است مدارك مربوطه به ايندكس مقاله در سايتISI Web of Knowledgeمورد قبول نمي باشد.)

4- اسكن آخرين مدرك تحصيلي

5- اسكن كارت ملي

6- اسكن صفحه اول شناسنامه (در صورت دارا بودن توضيحات صفحه آخر)

7-اسكن گواهي نمره زبان

حداقل نمره قبولي در آزمون زبان به يكي از صورتهاي زير مي باشد:

·     MHLEحداقل نمره50(نمرات 45 تا 49 بصورت مشروط)

.MSRT و (MCHEسابق) حداقل نمره50و يا475(نمرات45 تا 49 و يا 455 تا 474 بصورت مشروط)

·     TOEFLحداقل نمره480(شامل تافل هاي خارج از كشور و آزمون هاي تافل موسسهETSكه به دو صورتPBTوIBTو تحت نظر سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود.نمرات 432 لغايت 479 بصورت مشروط)

·     TOLIMOحداقل نمره480(نمرات432لغايت479بصورت مشروط)(شامل تافل هاي خارج از كشور و آزمونهاي تافل موسسهESTكه به دو صورتPBT  وIBTو تحت نظر سازمان سنجش آموزش برگزار مي شود.)

·     IELTSحداقل نمره5(مدرك آكادميك)(نمرات 5/4 تا 9/4 بصورت مشروط)

·     MELABحداقل نمره70(نمرات 63 لغايت 69 بصورت مشروط)

-از تاريخ اخذ مدرك زبان نبايد بيش از دو سال گذشته باشد.

در صورت داشتن نمره زبان مشروط در آزمونهاي MHLEوMCHEمتقاضي مي تواند تا پايان سال اول تحصيل نسبت به ارائه مدرك با نمره قابل قبول اقدام لازم بعمل آورد. در غير اين صورت از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.جهت ثبت نام  و ارسال مدارك اينجا را كليك كنيد.

داوطلبين محترم لازم است بعد از اسكن مدارك و دريافت كد رهگيري حداقل بعد از يك هفته بمنظور اطمينان از دريافت مدارك و كنترل مدارك، مجدداٌ به سايت مربوطه مراجعه و پيغام هاي كاربر را دريافت نمايند وتا زمان دريافت پيام " تكميل مدارك پژوهشي" به سايت مراجعه نمايند.

پس از پايان مدت ثبت نام، اسامي افراد واجد شرايط براي شركت در مصاحبه از طريق سايت دانشگاه اطلاع رساني خواهد شد.