صفحات خاص » اطلاعيه ها

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در اطلاعيه‌اي تأكيد كرد پذيرش دانشجو در اين دانشگاه صرفاً از طريق قبولي در آزمون ورودي و طبق ضوابط و مقررات مصوب كشوري انجام مي‌پذيرد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی