جوايز و جشنواره ها

جوايز و جشنواره ها » جوايز آموزشي » جوايز آموزشي » اسامي برندگان در سال 88

اسامي برندگان در سال 88


جايزه پيشكسوتان

دكتر عباس مدني  - دكتر ماهرو ميراحمديان - دكتر حسن افتخار اردبيلي- دكتر نرگس ياسا - دكتر حسن درريز

جايزه ابن سينا

دكتر حسينعلي شهرياري از علوم پزشكي زاهدان

جايزه اخلاق پزشكي

دكتر يحيي عقيقي

جايزه جرجاني

پزشكي:

دكتر ايرج رادگردي كاشاني (آناتومي) - دكتر محمدرضا نيكوبخت (اورولوژي) - دكتر حبيب مظاهر (راديولوژي)

داروسازي:

دكتر محسن اميني

بهداشت:

دكتر طلعت مختاري آزاد

پرستاري و مامايي:

سيده فاطمه واثق رحيم پرور

پيراپزشكي:

دكتر فريبا نباتچيان

دندانپزشكي:

دكتر طاهره حسين زاد نيك

توانبخشي:

زهرا فخاري