جوايز و جشنواره ها

جوايز و جشنواره ها » جوايز آموزشي » جوايز آموزشي » اسامي برندگان سال 85

اسامي برندگان سال 85


برندگان جشنواره ابن‌سينا 1385

 

جايزه ابن­سينا:            دكتر سيد ضياءالدين تابعي كانديداي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  جايزه پيشكسوتان دانشگاه:

                دكتر كاظم محمد - دكتر علي خلج - دكتر محمد اسلامي - خانم مهين صدايي - دكتر محسن ساغري

 جايزه آموزش پزشكي:  دكتر زهرا سادات مشكاتي

  جايزه حكيم جرجاني:

استادياران دانشكده پزشكي:      دكتر فريد ابوالحسني

بالاتر از استاديار علوم پايه دانشكده پزشكي:       دكتر پروين پاسالار

بالاتر از استاديار باليني دانشكده پزشكي:        دكتر محمود فرزان - دكتر منوچهر قاروني

دانشكده داروسازي:     دكتر محمد شريف زاده

دانشكده دندانپزشكي:        دكتر حسين افشار

دانشكده پرستاري و مامايي:     خانم زيبا تقي زاده - خانم مرضيه شيان

دانشكده بهداشت:           دكتر فريدون سياسي

دانشكده توانبخشي:      دكتر آزاده شادمهر          

دانشكده پيراپزشكي:      دكتر وحيد چنگيزي

 
 جايزه اخلاق پزشكي دانشگاه:     دكتر شمس شريعت تربقان