تقويم كاري » تقويم رويدادهاي معاونت » رويدادهاي مربوط به سال 1396 » رويدادهاي آبان

رويدادهاي آبان


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
  12345
 
 
 
 
 
 
 
6789101112
 
 
 
 
 
 
 
13141516171819
 
 
 
 
 
 
 
20212223242526
 
 
 
 
 
 
 
27282930   
 
 
 
 
 
 
 
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كميته ماده شش
كارگاه پيشرفته سخنراني تعاملي
هيات مميزه
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كارگاه توانمندسازي مديران دوره هاي آموزشي
كميته تخصيص امتياز
كميته تخصصي هيات مميزه
كارگاه پيشرفته سخنراني تعاملي
آزمون صلاحيت باليني
آزمون پيش كارورزي الكترونيك
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كارگاه توانمندسازي مديران دوره هاي آموزشي
كميته تخصصي هيات مميزه
شوراي طرح هاي توسعه آموزش
كارگاه پيشرفته سخنراني تعاملي
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كارگاه توانمندسازي مديران دوره هاي آموزشي
كميته تخصصي هيات مميزه
نشست پاييزي دفاتر توسعه آموزش
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كميته بررسي مدارك خارج از كشور
كميته تخصصي هيات مميزه
كميسيون موارد خاص
كميته ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي