تقويم كاري » تقويم رويدادهاي معاونت » رويدادهاي مربوط به سال 1395 » رويدادهاي آبان

رويدادهاي آبان


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
1234567
 
 
 
 
 
 
 
891011121314
 
 
 
 
 
 
 
15161718192021
 
 
 
 
 
 
 
22232425262728
 
 
 
 
 
 
2930
 
 
 
 
 
 
شوراي مديران
كميته ماده شش
كميته بررسي و تخصيص امتياز برنامه هاي آموزش مداوم
كميته تخصصي هيات مميزه
دومين برنامه دانشوري
كارگاه پيشرفته
دومين برنامه دانشوري
كارگاه ليدرشپ آموزشي
كميته تخصصي هيات مميزه
كارگاه پيشرفته
كميته تخصصي هيات مميزه
شوراي طرح هاي توسعه اي
دومين برنامه دانشوري
كارگاه ليدرشپ آموزشي
كارگاه پيشرفته
دوره آشنايي اعضاي هيات علمي جديدالورود
شوراي مديران
كميته تخصصي هيات مميزه
كميسيون موارد خاص
دومين برنامه دانشوري
كارگاه ليدرشپ آموزشي
دوره آشنايي اعضاي هيات علمي جديدالورود