رويدادهاي تير


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
1234
 
 
 
 
 
 
 
567891011
 
 
 
 
 
 
 
12131415161718
 
 
 
 
 
 
 
19202122232425
 
 
 
 
 
 
 
262728293031
 
 
 
 
 
 
 
كميته تخصصي هيات مميزه
كميته ماده شش
كميته تخصيص امتياز به گواهي هاي خارج از كشور
كميته تخصصي هيات مميزه
دوره دانشوري
كميته بررسي و تخصيص امتياز برنامه هاي آموزش مداوم
كميته تخصصي هيات مميزه
آغاز پذيرش درخواست هاي مهماني نيمسال اول
دوره دانشوري
كميته منطقه اي
شوراي طرح هاي توسعه اي
هيات مميزه
كارگاه پيشرفته
كميسيون موارد خاص
كميته تخصصي هيات مميزه
كارگاه پيشرفته