تقويم كاري » تقويم رويدادهاي معاونت » رويدادهاي مربوط به سال 1395 » رويدادهاي خرداد

رويدادهاي خرداد


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
1234567
 
 
 
 
 
 
 
891011121314
 
 
 
 
 
 
 
15161718192021
 
 
 
 
 
 
 
22232425262728
 
 
 
 
 
 
 
293031
 
 
 
 
 
 
 
كميته ماده شش
دوره دانا
دوره دانشوري
كميته تخصصي هيات مميزه
دوره مهارت هاي پايه
دوره مهارت هاي پايه
تعهد حرفه اي
دومين دوره كارگاه تعهد حرفه اي
دوره دانا
دوره دانشوري
كميته بررسي و تخصيص امتياز برنامه هاي آموزش مداوم
دوره مهارت هاي پايه
هيات مميزه
دوره مهارت هاي پايه
دوره دانشوري
كميته تخصصي هيات مميزه
شوراي طرح هاي توسعه اي
آزمون مرحله دوم كارشناسي به پزشكي
كميته تخصصي هيات مميز