تقويم كاري » تقويم رويدادهاي معاونت » رويدادهاي مربوط به سال 1395 » رويدادهاي فروردين

رويدادهاي فروردين


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
123456
 
 
 
 
 
 
 
78910111213
 
 
 
 
 
 
 
14151617181920
 
 
 
 
 
 
 
21222324252627
 
 
 
 
 
 
28293031
 
 
 
 
 
 
 
دوره دانا
دوره دانشوري
كميته بررسي و تخصيص امتياز برنامه هاي آموزش مداوم
دوره دانا
دوره دانا
دوره دانشوري
كميته تخصصي هيات مميزه
كارگاه توجيهي برنامه مشاهده تدريس توسط همگنان 1
دوره دانا
دوره دانشوري
كميته ماده شش
كميته تخصصي هيات مميزه