واحدهاي معاونت » مديريت هاي معاونت آموزشي » مديريت هاي معاونت آموزشي » مدير امور عمومي معاونت آموزشي

مدير امور عمومي معاونت آموزشي
آقاي سيد ابراهيم اسكندري

مدير امور عمومي معاونت آموزشي دانشگاه

مشاهده CV


آدرس : بلوار كشاورز -نبش خيابان قدس - ساختمان مركزي دانشگاه- ط هفتم-اتاق 708

مسئول دفتر: خانم مهناز موسوي

شماره تماس: 81633784