صفحات خاص » پيوندهاي مفيد » سامانه جامع آموزش مداوم پزشكي كشوري » اطلاعيه ها » آغاز فعاليت و راه اندازي مركز ملي آموزش مهارتي و حرفه اي علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

آغاز فعاليت و راه اندازي مركز ملي آموزش مهارتي و حرفه اي علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
با استناد به ماده يك قانون تشكيل وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي، اين وزارتخانه در مسير تحقق اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاسخ به نياز روزافزون جامعه، اقدام به سامان بخشي آموزش مهارتي و حرفه اي در حوزه سلامت مي‌نمايد. در اين راستا اين اساسنامه با هدف استقرار اين نظام در چارچوب اجراي بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي و به منظور بهره وري حداكثري از ظرفيت هاي موجود در كشور در پيشبرد نظام آموزش مهارتي و حرفه اي در حوزه سلامت به تصويب مي‌رسد. مطابق اين اساسنامه مركز ملي آموزش هاي مهارتي و حرفه اي علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مأموريت رهبري،‌ وظايف ستادي و اعتباربخشي نظام آموزش مهارتي و حرفه اي سلامت را برعهده دارد.