صفحات خاص » پيوندهاي مفيد » سامانه جامع آموزش مداوم پزشكي كشوري » سامانه يكپارچه آموزش مداوم كشور

سامانه يكپارچه آموزش مداوم كشور

قابل توجه مشمولين محترم آموزش مداوم جامعه پزشكي

به منظور اجراي دقيق قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي، ساماندهي، تسهيل و تسريع امور مراكز مجري و مشمولين محترم،سامانه ي يكپارچه ي آموزش مداوم پزشكي كشور راه اندازي گرديد كه در اين راستا كليه ي مشمولين اين قانون به منظور شركت در برنامه هاي آموزش مداوم و همچنين دريافت گواهي نهايي پنج ساله و انجام امور مربوطه مــوظف بـه ثبت نـام در اين سامانه مي باشند، لذا جهت دست يابي بـه راهنماي نحوه ي ثبت نام  مي توانيد اينـجـــا كليك نموده و با عبور از مراحل قيد شده، در مركز يا دانشگاه تحت پوشش خود ثبت نام نماييد.
جهت ورود به سامانه اينـجـا كليك نماييد.

لينك پرسش هاي متداول سامانه آموزش مداوم جامعه پزشكي


ضمنا يادآور مي شود كه به منظور جستجو و مشاهده برنامه هاي بازآموزي مد نظر خود (اعم از برنامه هاي حضوري و غيرحضوري )مي توانيد پس از ورود به سامانه روي قسمت "بـرنامـه هاي آمـوزش مـداوم" (ماننـد عكـس زيـر) كليك نموده و با وارد نمودن هرگونه اطلاعات و مشخصات برنامه ي مورد نظرتان به تمامي جزئيات برنامه دست يابيد.